Allmänna villkor

Senast uppdaterad: 30 juni 2022

 1. Allmänt

  1. Dessa Allmänna villkor gäller vid förbokning av fordon tillhandahållna av SC Next Mobility (556565-8779) (“UGo”).

  2. Dessa Allmänna villkor gäller från det att kunden förbokar ett fordon på UGo:s hemsida fram till dess att leasingavtal tecknas mellan kund och leasegivare. Punkterna 4.2-5.7 i dessa villkor gäller under hela leasingperioden.

  3. Leasegivare för UGo Bilabonnemang är DNB Bank ASA, filial Sverige.

  4. Fullständiga avtalsvillkor för privatleasing finns här.

  5. Ett bindande leasingavtal tecknas mellan kund och leasegivaren i samband med att bilen avhämtas i vald UGo POD.

 2. Kreditprövning

  1. För att kunna genomföra en förbokning av fordon på UGo:s hemsida behöver DNB Bank ASA genomföra en kreditprövning av kunden.

  2. Genom att godkänna dessa allmänna villkor godkänner kunden att sådan kreditprövning genomförs.

  3. UGo förbehåller sig rätten att neka leverans av tjänster vid icke-godkänd kreditprövning.

 3. Leverans & avbokning

  1. Kund har rätt att kostnadsfritt avboka (ångra) sin förbokning under förutsättning att UGo kontaktas om detta senast 48 timmar innan bokad tid för upphämtning. Kontakta vår kundtjänst för avbokning.

  2. För avbokningar som sker senare än 48 timmar innan bokad upphämtning förbehåller sig UGo rätten att debitera kunden kostnad för transport och iordningställande av fordonet uppgående till SEK 500. Sådan kostnad faktureras kund senast 15 dagar efter att sen avbokning enligt denna punkt har konstaterats.

 4. Reklamation & felhantering

  1. Kunden har rätt till reklamation om bilen inte levereras i enlighet med kundens specifikation eller om den tagit skada under sin leverans till UGo POD.

  2. Eventuella fel, brister och skador på bilen som upptäcks under leasingperioden, efter ingående av avtal med DNB, hanteras fortsatt av UGo.

  3. Vid reklamation eller fel- och skadehantering enligt punkterna ovan, kontakta UGo: SC Next Mobility AB Post: Box 2004, 194 02 Upplands Väsby E-post: hej@ugonext.se Telefon: 08-463 05 00

 5. Assistans & service

  1. I den månadskostnad kunden betalar till UGo ingår alltid nybilsgaranti, försäkring, vägassistans, regelbunden underhållsservice och vinterhjul.

  2. Kunden står själv för fordonsskatt, trängselavgifter och parkeringsböter.

  3. I serviceavtalet ingår originalservice av bilen enligt tillverkarens serviceprogram. Service sker hos vår auktoriserade verkstadspartner, Minbil i Stockholm AB, och gäller under hela leasingperioden. Serviceavtalet täcker inte eventuella reparationer eller slitagedelar som däck, vindrutetorkare etc. UGo påminner leasingtagaren när det är dags för bilen att få service, men det är kunden som är ansvarig för att boka tid för detta enligt servicebokens intervaller.

  4. I bilens garanti- och servicebok samt instruktionsbok återfinns detaljerad information om hur kunden ska sköta och underhålla bilen samt när nästa service ska ske. Det åligger kunden att hålla serviceboken uppdaterad så att det framgår att bilen regelbundet fått service enligt tillverkarens rekommendationer. Alla eventuella reparationer samt glas- och lackeringsarbeten ska utföras fackmannamässigt.

  5. Om bilen skadas under avtalsperioden är det kundens ansvar att skadan repareras genom försäkringsbolaget innan den återlämnas. Vidare står kunden för allt onormalt slitage enligt skötselguiden. Besiktning av fordonet sker vid återlämnandet hos vår verkstadspartner, Minbil i Stockholm AB.

  6. Kunden måste använda vinterdäck under perioden 1 december - 31 mars om det råder vinterväglag. Dubbdäck får användas 1 oktober - 15 april. Däckskifte och däckförvaring sker hos vår verkstadspartner, Minbil i Stockholm AB.

  7. Under avtalsperioden täcks kunden av Mitsubishis assistanspaket. Vägassistansen är tillgänglig dygnet runt i händelse av haveri, olycka, stöld eller vandalism. Mitsubishi assistans nås från Sverige per telefon på 020-23 50 23 och utomlands på +46 8 655 88 85.

 6. Hantering av personuppgifter

  1. För att leverera tjänster till kunden inom ramen för UGo Bilabonnemang och hantera förbokning av fordon behöver UGo behandla vissa personuppgifter.

  2. UGo är personuppgiftsansvarig för sådan behandling av personuppgifter och behandlingen genomförs alltid i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, däribland Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) (“GDPR”)).

  3. Kunden bekräftar härmed att denne tagit del av de särskilda villkoren för personuppgiftshantering som återfinns här och godkänner, genom att acceptera dessa allmänna villkor, denna behandling av personuppgifter.

 7. Tvisthantering

  1. Vid eventuell tvist med UGo har kunden möjlighet att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se) samt EU-kommissionens plattform för medling i tvister (www.ec.europa.eu/consumers/odr) för att få sin tvist prövad utanför domstol.

 8. Kontakta oss

  1. If you have any questions concerning UGo Service or the Agreements, please contact UGo Customer Service by visiting the About Us section of our website.

   Thank you for reading our Terms. We hope you enjoy Spotify!

   Contracting entity: SC Next Mobility

   Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm

   Sweden

   SE556703748501

   © UGo